Az első írásos forrás, mely konkrét említést tesz róla, a XIII. századból származik. 
Az idők során többféle elnevezése is ismert: Obruth Onrudbania (1320), Zlathnyabánya, alias Abrudbánya civitas Altenburg, Abrugybánya
Neve eredetileg egy latin és egy görög szóösszetételből eredeztethető. 
Az 1850-es összeírások alapján a lakosság nagy része román, de nem elhanyagolható a magyarság és a németek  száma sem. 
1910-es statisztikák alapján semváltozott jelentősen ez az arány, bár a lakosság száma majdnem duplájára növekedett. 
A település egészen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontjainak ratifikálásáig képezte az verespataki járás részét Alsó-Fehér vármegyében.